2) Přijímání nových členů sdružení

Písemnou přihlášku za člena občanského sdružení podala tato občanka:
1. Iveta Vávrová
Výbor jednohlasně odsouhlasil přijetí tohoto občana za člena občanského sdružení.
Pro: 7         Proti: 0        Zdrželo se: 0

< zpět