3) Návrhy na činnost a aktivity v r. 2013

Březen – Velikonoce – možná spolupráce a účast s Farmou Blaník
Květen  – Den Matek – účast na Květinovém dnu v Sázavě
Září – Výstava – ukázky z tvorby místních tvůrců a řemeslníků
Prosinec  – Předvánoční kreativní jarmark ve Vlašimi
Předvánoční kreativní jarmark v Benešově
Pro: 8        Proti: 0         Zdrželo se: 0

a) Spolek chce věnovat možné získané finance z budoucích aktivit na zvolené místní dobročinné účely (např. z dobrovolného vstupného, prodejem a dražbou vybraných a darovaných předmětů od prodejců…)
Pro: 8         Proti: 0     Zdrželo se: 0

b) Sdružení se chce v roce 2013 zaměřit na pořádání kurzů, workshopů a otevřených dílen, určených pro veřejnost, zaměřených na různé techniky a práci s různými materiály.
Pro: 8        Proti: 0         Zdrželo se: 0

c) Stálou prioritou činnosti sdružení na další období je pořádání dalších společenských aktivit na Benešovsku, Vlašimsku a v Posázaví.
Pro: 8         Proti: 0     Zdrželo se: 0

< zpět