5) Rozdělení úkolů

Konkrétní úkoly pro nejbližší období:
a) Monika Schiszmanová zajistí všechny potřebné dokumenty pro účetnictví potřebné k daňovému přiznání sdružení pro rok 2012.
Pro: 8         Proti: 0     Zdrželo se: 0

b) Helena Kováříková zařídí přihlášení na finančním úřadě v Benešově k silniční dani a k dani z příjmů. V případě, že jej nevyužijeme, podá se nulové daňové přiznání.
Pro: 8         Proti: 0     Zdrželo se: 0

c) Miroslava Ptáčková zajistí informativní schůzku na Farmě Blaník s panem Zapletalem pro účast Spolku Fakt-Um o. s. na Velikonoční akci na Farmě Blaník.
Pro: 8         Proti: 0     Zdrželo se: 0

d) Martina Štědrová zajistí podrobné informace a schůzku v Sázavském klášteře s kastelánkou p. Matoušovou a Klárou Vavříkovou ohledně Květinového dne na Sázavě.
Pro: 8         Proti: 0     Zdrželo se: 0

e) Monika Schiszmanová domluví informativní schůzku na Karlově v Benešově k možnému zajištění prostoru pro další aktivity.
Pro: 8         Proti: 0     Zdrželo se: 0

f) Štěpánka Macková vytvoří prezentaci Spolku Fakt-Um o. s. k propagaci, zviditelnění a seznámení se se spolkem a s jeho aktivitami a doplní potřebné texty a aktualizace na webové stránky Spolku Fakt-Um o. s.
Pro: 8         Proti: 0     Zdrželo se: 0

pokračování >