7. Podblanický kreativní jarmark

Tradiční předvánoční kreativní a řemeslný jarmark.
Více informací budeme doplňovat.