DOBRÉ SKUTKY 2013

Květinový den – na chodbách Sázavského kláštera byla instalována výstava dětských výtvarných prací na téma květiny, svatba, Den matek, jejichž zakoupením mohli návštěvníci přispět na dobrý účel – obnova a restaurování barokní fresky v ambitu NKP Kláštera. Vybrali jsme 1728,- Kč, které jsme předali dne 28. 5. 2013 v hotovosti kastelánce Slávce, zástupkyni NPÚ správy kláštěra v Sázavě.