HISTORIE 2015

JARMARKY
Velikonoce ve Spolkovém domě
1. 5. MÁJOVÉ SLAVNOSTI, VLAŠIM - kreativní kurzy a prodej řemeslných výrobků
9. 5. KVĚTINOVÝ DEN, SÁZAVA 
4. 6. NOČNÍ JARMARK, VLAŠIM
13. 6. FESTIVAL NA  ZELENÉ LOUCE
4. 7. ŠTERNBERSKÝ JARMARK
4. 7. VOSTROVECKÉ SLAVENÍ
3. 10. JABLKOBRANÍ
21. 11. PODBLANICKÝ KREATIVNÍ JARMARK, VLAŠIM
28. 11. BENEŠOVSKÝ KREATIVNÍ JARMARK, BENEŠOV
KURZY
ODRÁTKOVANÁ NÁDOBA
DECOUPAGE VINTAGE STYL
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ