INFORMACE PRO SPONZORY

Vítáme vás, jste na správném místě.

Jako nezisková organizace, která organizuje různé předváděcí akce, kreativní dílny, prodejní akce či kurzy, nedisponujeme žádnými finančními prostředky. Budeme proto rádi, pokud se najde organizace či jedinec, který by nás finančně či jinak podpořil (materiál, místo, tisk apod.).

Případné sponzorské dary posílejte na adresu Spolkový dům sourozenců Roškotových, Palackého náměstí 65, Vlašim 258 01 či na bankovní účet číslo 5429300359/0800.

Předem velmi děkujeme.