Květinový den 2018

Tradiční Květinový den – řemeslný jarmark, květinové aranže, ukázky řemesel, divadlo pro děti, výtvarná soutěž pro děti ZŠ a MŠ Sázava.
Téma: Kytice, K. J. Erben

Vybrané dobrovolné vstupné bude použito na obnovu fresek v Sázavském klášteře.