Květinový den, Sázava

PŘIHLÁŠKA

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI – INFO

NEDĚLE 16srpen 2020 od 10 do 16 hodin

Sázava, Klášter Sázava, 285 06 Sázava čp. 72

Vstupné dobrovolné

Zpoplatněn vstup do interiérů ( expozice, výstava florálních objektů a dětská výstava)

Výtěžek z celé akce jde na obnovu zabílených fresek v ambitu kláštera

Akce Květinový den v Sázavě je spojení floristického umění vázaní kytic a tvorby floristických objektů mistryně floristky Kláry Franc Vavříkové, řemeslného jarmarku Spolku Fakt-Um, dětských dílniček, dětské výstavy a to vše na téma „Staré pověsti české„.

* Program (změna vyhrazea)

výstava florálních objektů – ambit – 10-16 h

řemeslný jarmark – nádvoří – 10-16 h

vázání kytic maminkám – Zahrada – 11 – 14 h

výstava a prodej dětských obrázků – schodiště – 10-16 h

divadélko – rajský dvůr

koncert – rajský dvůr / refektář

občerstvení – jižní zahrada – 10-16 h

PLAKÁT