SPOLEK FAKT-UM

Spolek FAKT-UM je skupinka tvůrců z Benešovska, Vlašimska a okolí, kteří se poznali díky fler.cz. Pracovně vystupujeme pod názvem Spolek Fakt-Um a rozhodli jsme se ukázat všem, že i v našem regionu jsou tvořiví lidé, kteří své řemeslo nebo techniku FAKT  UMí. Proto společně organizujeme prodejní jarmarky. Zde si můžete přečíst něco z historie.

TOTO JSME MY – FAKTUMÁCI!

Naše logo představuje naše šikovné ruce a palec nahoru napovídá, že to FAKT UMíme!

Spolek Fakt-Um byl dne 12. 11. 2012 oficiálně zaregistrován jako občanské sdružení. Naše jméno je nyní Spolek Fakt-Um, stanovy spolku jsou opatřené doložkou Ministerstva vnitra o provedení registrace a přidělení identifikačního čísla – IČO: 012 234 11.

Kontaktní adresa: Spolkový dům sourozenců Roškotových, Palackého náměstí 65, Vlašim 258 01   REJSTŘÍK FIREM

Stanovy občanského sdružení – 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVY

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ SPOLKU FAKT-UM

Jsme na FB                     Dotazy a komentáře pište na: info@fakt-um.cz