VELIKONOCE, VLAŠIM

P1015850Tradiční velikonoční jarmark se koná v sobotu 28. března 2015 od 13 do 17 hodin na zahradě Spolkového domu ve Vlašimi.

Připraven je bohatý kulturní program, rukodělné dílny s velikonoční tématikou a stánky s řemeslnými výrobky prodejců Spolku Fakt-Um.

Akce je organizována Spolkovým domem a občanským sdružením ECCE za finanční podpory města Vlašimi.