VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

U příležitosti připravovaného Květinového dne 2020 v Sázavském klášteře vyhlašujeme

VÝTVARNOU SOUTĚŽ NA TÉMA STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

· PRO DĚTI OD 3 DO 18 LET (individuální práce)

· PRO KOLEKTIVY DĚTÍ MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL (skupinová práce)

probíhá od 1. února 2020 do 1. srpna 2020

vyhlášení výsledků v rámci Květinového dne: 16. srpna 2020

Vytvořte doma, samostatně nebo ve třídě, družině, výtvarném kroužku společně jeden obrázek jakoukoliv technikou na formát v rozmezí A4–A1.

Doručte poštou nebo osobně na adresu Sázavský klášter, správa kláštera, Zámecká 72, 285 06 Sázava nejdéle do 1. 8. 2020.

Obrázek na zadní straně označte adresou rodiny dítěte nebo školky, školy, výtvarného kroužku ap. a telefonním číslem nebo emailovou adresou.

Všechny práce budou vystaveny v křížové chodbě kláštera a návštěvníci si je budou moci zakoupit. Výtěžek poputuje na financování zabílených nástěnných barokních maleb svatoprokopské legendy v Sázavském klášteře.