Zápis z 2. schůze

občanského sdružení Spolku Fakt-Um o. s.
konané dne 4. ledna 2013 v Benešově

Dne 4. 1. 2013 proběhla členská schůze Občanského sdružení Spolku Fakt-Um o. s. (IČO: 01223411), kterou svolali členové výboru Jana Gilchrist, Helena Kováříková, Štěpánka Macková, Martina Štědrová a Petra Tušerová.

Přítomní členové:
Jana Gilchrist, Lada Janková, Helena Kováříková, Štěpánka Macková, Monika Schiszmanová, Jan Štědra a Martina Štědrová.

Omluvení členové:
Miroslava Ptáčková, Petra Tušerová.

Hosté:
Iveta Vávrová.

Program schůze:

1) Zahájení a prezence.
2) Přijímání nových členů sdružení.
3) Návrhy na činnost a aktivity sdružení v roce 2013.
4) Projednání jednotlivých návrhů.
5) Rozdělení úkolů.

 

Příloha č. 1: Prezenční listina z ustavující schůze Spolku Fakt-Um o. s. dne 4. 1. 2013.

Zapsala: Martina Štědrová                      Ověřila: Jana Gilchrist