Drobečková navigace

Květinový den 2020

NEDĚLE 16srpen 2020 od 10 do 16 hodin

Sázava, Klášter Sázava, 285 06 Sázava čp. 72

Vstupné dobrovolné

Zpoplatněn vstup do interiérů (expozice, výstava florálních objektů a dětská výstava)

Výtěžek z celé akce jde na obnovu zabílených fresek v ambitu kláštera

Akce Květinový den v Sázavě je spojení floristického umění vázaní kytic a tvorby floristických objektů mistryně floristky Kláry Franc Vavříkové, řemeslného jarmarku Spolku Fakt-Um, dětských dílniček, dětské výstavy a to vše na téma „Staré pověsti české„.

* Program (změna vyhrazena)

výstava florálních objektů – ambit – 10-16 h
řemeslný jarmark – nádvoří – 10-16 h
vázání kytic maminkám – Zahrada – 11 – 14 h
výstava a prodej dětských obrázků – schodiště – 10-16 h
divadélko – rajský dvůr
koncert – rajský dvůr / refektář
občerstvení – jižní zahrada – 10-16 h

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ NA TÉMA STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

· PRO DĚTI OD 3 DO 18 LET (individuální práce)
· PRO KOLEKTIVY DĚTÍ MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL (skupinová práce)

probíhá od 1. února 2020 do 1. srpna 2020

vyhlášení výsledků v rámci Květinového dne: 16. srpna 2020

Vytvořte doma, samostatně nebo ve třídě, družině, výtvarném kroužku společně jeden obrázek jakoukoliv technikou na formát v rozmezí A4–A1.

Doručte poštou nebo osobně na adresu Sázavský klášter, správa kláštera, Zámecká 72, 285 06 Sázava nejdéle do 1. 8. 2020.

Obrázek na zadní straně označte adresou rodiny dítěte nebo školky, školy, výtvarného kroužku ap. a telefonním číslem nebo emailovou adresou.

Všechny práce budou vystaveny v křížové chodbě kláštera a návštěvníci si je budou moci zakoupit. Výtěžek poputuje na financování zabílených nástěnných barokních maleb svatoprokopské legendy v Sázavském klášteře.

Fotogalerie