Drobečková navigace

Květinový den 2023

Letošní Květinový den se koná v neděli 13. srpna v prostorách Sázavského kláštera. Program bude opět skvělý. Téma: Knížecí a královské rodiny, rytíři středověku

Letošní Květinový den se koná v neděli 13. srpna v prostorách Sázavského kláštera.
Program bude opět skvělý.

Květinové vazby

Řemeslný jarmark

Divadélko pro děti

U příležitosti připravovaného Květinového dne v Sázavském klášteře Spolek Fakt-Um a NPÚ - správa kláštera v Sázavě vyhlašují

DĚTSKOU VÝTVARNOU SOUTĚŽ NA TÉMA

KNÍŽECÍ A KRÁLOVSKÉ RODINY, RYTÍŘI STŘEDOVĚKU

· PRO DĚTI OD 3 DO 18 LET (individuální práce)

· PRO KOLEKTIVY DĚTÍ MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL I ŠKOLNÍCH DRUŽIN (skupinová práce)

Soutěž probíhá od 1. března 2023 do 1. srpna 2023.

Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v rámci Květinového dne: 13. srpna 2023.

Vytvořte doma, samostatně nebo ve třídě či v družině obrázky jakoukoliv výtvarnou technikou na formát v rozmezí A4–A1 nebo objekty 3D..

Doručte na adresu Sázavský klášter, správa kláštera, Zámecká 72, 285 06 Sázava nejpozději do 1. 8. 2023.

Obrázek na zadní straně označte adresou rodiny dítěte nebo školky, školy, výtvarného kroužku ap. a telefonním číslem a emailovou adresou školy nebo zákonného zástupce. Neoznačené práce budou sice vystaveny, ale nebudou odměněny!

Všechny práce budou vystaveny v areálu kláštera a návštěvníci si je budou moci zakoupit. Výtěžek poputuje na financování zabílených nástěnných barokních maleb svatoprokopské legendy v Sázavském klášteře a kulturní akce kláštera.

Vyprávějte si, čtěte si, tvořte!

 Kategorie výtvarné soutěže – individuální (jedno dítě jeden obrázek):

1. cena: diplom, věcná odměna a zážitková odměna pro rodinu dítěte

2. cena: diplom, věcná odměna

3. cena: diplom, věcná odměna

Ostatní vybraní účastníci: drobné odměny a účastnický list

 

Kategorie výtvarné soutěže – skupinová (jeden kolektiv jeden obrázek):

1. cena: diplom, věcné odměny a zážitková odměna pro celou třídu

2. cena: diplom, věcné odměny

3. cena: diplom, věcné odměny

 

Ostatní vybraní účastníci: drobné odměny a účastnický list

Odměny v nepřítomnosti vítězů si lze vyzvednout po předběžné dohodě se správou kláštera.

Odměny nebudou zasílány. Děkujeme za pochopení.

 

Podrobnosti:

Více info na www.fakt-um.cz, www.klaster-sazava.cz

MARTINA ŠTĚDROVÁ, tel: 605 800 104, stedrova.martina@npu.cz

SPRÁVA KLÁŠTERA V SÁZAVĚ, tel: 725 875 946, sazava@npu.cz

Těšíme se na všechna soutěžní dílka a na vás, na návštěvníky.

Soubory ke stažení

  • prihlaska-pro-rok-2023-20230305-124328.docx DOCX (30,69 kB) Stáhnout