Drobečková navigace

ŘEMESLNÝ DEN - OSLAVA 10. NAROZENIN SPOLKU FAKT-UM

Přijďte s námi oslavit 10. narozeniny Spolku Fakt-Um

Přijďte s námi oslavit 10. narozeniny Spolku Fakt-Um
10 let řemesel
10 let jarmarků
10 let kreativních kurzů
10 let rukodělných výrobků
10 let výstav
10 let sektávání se
10 let dobrých skutků
A oslavíme je jak jinak než řemesly!
V sobotu 10. června 2022
od 10 do 16 hodin
Vlašimský park, louka u Vlašimské brány
ŘEMESLNÍCI
KREATIVNÍ DÍLNY
UKÁZKY ŘEMESEL
PRODEJ RUKODĚLNÝCH VÝROBKŮ - okrajově
SPOLEČNÝ PROJEKT - KNOFLÍKOVÝ HAD
OBČERSTVENÍ
DOPROVODNÝ PROGRAM

Fotogalerie