Drobečková navigace

Cena Ď 2020

Spolek Fakt-Um získal Cenu Ď 2020

CENA Ď 2020

Krajské kolo proběhlo 15.9.2020 v galerii Vavrys v Praze.

Získali jsme cenu Středočeského kraje.

Celostátní kolo se mělo konat 10.10.2020 na Nové scéně Národního Divadla, bohužel díky vládním nařízením bylo zrušeno.

 

 

NOMINACE:

Národní památkový ústav – správa kláštera v Sázavě nominovala:

Spolek FAKT-UM a ing. Klára Franc Vavříkovou

 - Spolek FAKT-UM a ing. Klára Franc Vavříková každoročně od r. 2013 pořádají v Sázavském klášteře bez nároku na odměnu v květnovém období tzv. Květinový den pro veřejnost (letos akce byla z důvodu pandemie posunuta až na srpen), pestrý program zejména pro rodiny s dětmi. Jeho součástí je i výtvarná soutěž pro děti i školní kolektivy z Čech a Moravy na konkrétní téma (v r. 2019 Malý princ, v letošním roce Staré pověsti české). Všechna došlá výtvarná díla Spolek nabízí k prodeji a výtěžek zakoupených děl je vždy plně předáván správě kláštera jako účelový dar na obnovu maleb. Spolek Fakt-Um se následně přímo účastní Květinového dne (KD) a pro jeho průběh zajišťuje řemeslníky pro řemeslný jarmark, dobrovolníky z řad Sázavských občanů, a svých přátel i odjinud, přičemž veškeré vstupné a příspěvky příchozích lidí na KD jsou Spolkem plně věnovány na obnovu nástěnných maleb.

Součástí programu Květinového dne je také vytváření florálních objektů, vázání kytiček pro maminky a babičky, přičemž všechen materiál a květiny jsou poskytovány zdarma.

Veškeré práce a organizátorskou činnost této části KD zajišťuje Martina Štědrová a přátelé Spolku FAKT-UM a sázavská floristka Ing. Kláry Franc Vavříková, NPÚ Sázavský klášter, město Sázava. Také z této činnosti je výtěžek kompletně předáván jako dar na obnovu maleb. Tato nezištná pomoc vícero lidí na dlouhodobé přípravě a realizaci Květinového dne má svůj smysl tedy nejen ve finančních prostředcích pro obnovu maleb, ale i na propojování lidí, dětí, zájmu o podporu něčeho krásného a trvalého, a to od dětí až po dospělé. Každý dává dle svých možností.

V tomto propojení finančního, dobrovolnického a společenského benefitu vidím nejcennější poselství a vzor, proč nominovat a ocenit v letošním roce Spolek FAKT-UM ve spolupráci s fyzickou osobou Klárou Franc Vavříkovou.

Z naší strany pak VELKÉ ĎEKUJI .

Kastelánka Jaroslava Matoušová

 

Předání Ceny Ď převzala v Praze v Galerii Vavrys Martina Štědrová s Klárou Franc Vavříkovou.

Příjemná galerie, milí pořadatelé a krásně strávené odpoledne. Popovídali jsme si s přítomnými, poslechli si nominované příběhy i klavírní doprovod, zasmáli se a na konec jsme převzali skleněnou Cenu Ď.

Děkujeme.

Jsme nadšeni a hrdí. Je vidět, že naše práce má smysl.

Fotogalerie